Privacyverklaring

Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching doet haar uiterste best om strikt vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
Als u vragen of klachten heeft over de naleving van de privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft voor verbetering van de privacy naleving, neemt u dan contact op met Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching.

Geheimhouding / vertrouwelijke informatie
De inhoud van alle gesprekken en groepswandelingen is vertrouwelijk; Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching in de persoon van Mareen Scholten heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. alles wat er in de begeleiding ter kennis is gekomen.
Dit betekent ook dat er, indien van toepassing, alleen overleg kan zijn over doelen en gewenste resultaten met een derde partij in een driegesprek waar de coachee bij aanwezig is.
Eventuele verslaglegging naar een leidinggevende/opdrachtgever gebeurt summier en uitsluitend na lezing en toestemming door de coachee.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden van Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching zijn de volgende gegevens nodig:

Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres
Deze gegevens worden door Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching van cliënten zelf via de aanmelding via het contactformulier op de website of per mail.
Deze gegevens worden digitaal op de laptop vastgelegd.

Digitale beveiliging
Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching werkt met een Microsoft programma.
Het beveiligingsprogramma betreft ESET Internet Security.
De gegevens van de coachees worden niet op de mobiele telefoon vastgelegd.
Het gebruik van Whats-app gebeurt enkel op initiatief van de coachee.

De vernietiging van de persoonlijke gegevens
Als het begeleidingstraject is afgerond, wordt het (eventuele) papieren dossier met verslagen en werkaantekeningen na 2 jaar door Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching vernietigd.
De gegevens in contracten en facturen worden 5 jaar bewaard in de bedrijfsadministratie (t.b.v. de belastingdienst).
Digitale gegevens worden na 2 jaar door Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching verwijderd; dit betreft zowel de mail-contacten als de Word bestanden.

Intercollegiale toetsing / intervisie
Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching maakt deel uit van een intervisiegroep met 4 collega wandelcoaches. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen er situaties van cliënten anoniem in gebracht worden om te bespreken.
Deze intervisiebijeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk en er geldt geheimhoudingsplicht. Er wordt geen zaken schriftelijk vastgelegd.

Nieuwsbrief
Ontvangers van de digitale nieuwsbrief kunnen te allen tijde aangeven deze niet meer te willen ontvangen. Middels een duidelijk zichtbare afmeldknop op de website van Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching, is de afmelding te realiseren.

Ervaringen van coachees
Op de website van Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching staan persoonlijke ervaringen van enkele coachees. In alle gevallen is toestemming verleend door de coachee om deze eigen geschreven ervaring op de website te publiceren.

Mocht iemand zijn verhaal niet meer zichtbaar willen hebben op de website, dan kan dat altijd kenbaar gemaakt worden aan Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching zodat de ervaring verwijderd kan worden.

Tenslotte
Ten behoeve van bedrijfsgegevens bewaart Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching gegevens voor het bijhouden van cijfers. Dit betreffen cijfers mbt aantal cliënten, duur en soort trajecten.

Stappenderwijs Resultaatgerichte Wandelcoaching
Mareen Scholten
Mei 2018

Stappenderwijs | 06-20278444 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Privacy

FB IMG 1518285313259herfstbladDSC00838Brug waterparkDSC00373bommelasnieuw